“มธ.” ผนึก “สกาย ไอซีที” เดินหน้าพัฒนาระบบไอที มุ่งสู่ Smart University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับการพัฒนาไอทีในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาในโลกดิจิทัล เพื่อพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค

“รศ.เกศินี วิฑูรชาติ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการ โดยบริษัทจะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมโอกาสในการเข้าไปฝึกงานกับบริษัทในประเทศไทย และบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต เพราะบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศด้านไอทีครบวงจรนี้ จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศอย่างมั่นใจ และสอดคล้องกับแนวทาง digital transformation ตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี”

ทั้งนี้ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ยังมอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการมุ่งสู่การเป็น smart university โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำ และนำไปพัฒนาโครงการต่าง ๆ อาทิ ห้องเรียน smart class room ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้ระบบบริการนักศึกษามีความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนั้น เพื่อตอบสนองการเป็น smart university

“สิทธิเดช มัยลาภ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยแนวทางและนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้มีศักยภาพทางด้าน digital technology

“เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นส่วนสำคัญยิ่ง รวมถึงองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังการพัฒนาเพื่อสามารถก้าวขึ้นเป็น digital university ชั้นนำต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ