“สพฐ.” ขยับวันรับนักเรียนหลบ “เลือกตั้ง”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือการเลื่อนวันรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2562 ว่า เนื่องจาก สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 5 วัน แต่เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตนได้เชิญผู้เกี่ยวข้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เช่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นต้น มาหารือและเห็นร่วมกันว่าควรจะเลื่อนวันรับสมัครเร็วขึ้น แต่ยังคงระยะเวลาเท่าเดิม เป็นวันที่ 22-27 มีนาคม แต่เฉพาะวันที่ 24 มีนาคม ให้งดรับสมัคร

“สพฐ.เชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และผู้อำนวยโรงเรียนในพื้นที่ กทม.มาหารือ เพราะว่ามีโรงเรียนมัธยมจำนวนมาก ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการเลื่อนเหมาะสม โดยคงจำนวนวันรับสมัครเท่าเดิม และงดรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม เพื่อที่วันดังกล่าวผู้ปกครอง ครูและบุคลากรได้ไปเลือกตั้งตามสิทธิ จากนี้จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เมื่อที่ประชุม กพฐ.ให้ความเห็นชอบก็จะเร่งแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ใหม่และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและผู้ปกครองทราบต่อไป” นายสนิทกล่าว

นายสนิทกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สพฐ.ปรับเปลี่ยนแค่วันรับสมัครเท่านั้น ส่วนกำหนดการอื่นๆ เช่น วันสอบ การประกาศผล ฯลฯ ยังคงเดิม ส่วนโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษากรุงเทพฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ ยังคงกำหนดการไว้เช่นเดิม

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“CMC” น้องใหม่อสังหาฯ ตั้งเป้าปี’62 โต 50%
Next articleIAM โชว์ผลงานเรียกเก็บหนี้ปี’61 กว่า 2 พันล้านบาท กำไรกว่า 900 ล้านบาท