“หมอธี” เร่ง “สพฐ.” แก้ประกาศรับ น.ร. สกัดช่องรับแป๊ะเจี๊ยะ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมาตรการดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อเสนอแนะของป.ป.ช. ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งศธ. พร้อมที่จะทำและพร้อมทำงานร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่เกิดการทุจริต ทั้งนี้ตนเร่งรัดให้ สพฐ. นำข้อเสนอของ ป.ป.ช.ไปพิจารณาปรับปรุงประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากใกล้กำหนดเวลารับสมัครนักเรียนแล้ว ส่วนแนวปฏิบัติการรับนักเรียนจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาในรูปแบบใด ต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่มีนายเอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธาน พิจารณาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตนจะเข้าไปมอบนโยบายในที่ประชุม กพฐ.ด้วย

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ สพฐ.จะเสนอให้ ที่ประชุม กพฐ.ปรับเวลาการรับสมัครรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่เดิมกำหนดวันที่ 23-27 มีนาคม แต่เนื่องจากคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะเสนอให้เลื่อนวันรับสมัครเป็นวันที่ 22-27 มีนาคม และงดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคมนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าว อย่างไรก็ตามการพิจารณาที่อย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ ตามมติที่ประชุม

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleKPN Taxi VIP เพิ่มทางเลือก “นักท่องเที่ยว”
Next article“ศ.พญ.สมศรี” คว้านายกแพทยสภา “ศ.นพ.ประสิทธิ์” นั่งอุปนายกฯคนที่ 1