“มทร.กรุงเทพ” รักษ์โลก รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดโครงการ UTK Save World Save Green “ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมใจไม่รับถุงพลาสติก” กระตุ้นบุคลากรและนักศึกษาตระหนักในปัญหาของขยะจากถุงพลาสติก และงดรับถุงพลาสติกจากการซื้อสินค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัย

“ดร.สุกิจ นิตินัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) กล่าวว่า ด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากการจัดการศึกษา, พัฒนางานวิจัย, บริการวิชาการเพื่อชุมชน และบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รณรงค์ให้บุคลากรใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์, การบริหารจัดการขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สำหรับกิจกรรม UTK Save World Save Green ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เนื่องจากตระหนักถึงสภาวะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเป็นประเทศที่มีขยะจากพลาสติกติดอันดับ 6 ของโลก นับเป็นปัญหาระดับชาติที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

“มทร.กรุงเทพจึงร่วมกับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรเลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งปลูกฝังให้หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกได้ง่าย ๆ และเหมาะสมกับวิถีการใช้ชีวิตประจำวันโดยเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”

ด้าน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ มทร.กรุงเทพ ถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาสำหรับการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีมาตรการดังนี้

1.ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่า ยกเว้นของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือจัดเตรียมถุงให้ยืมหรือด้วยวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตกลงกับบริษัท

2.ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้าน 7-Eleven จะลดให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง

3.ลดปริมาณช้อนส้อม และหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้าน 7-Eleven จะถามผู้ซื้อก่อนว่าต้องการช้อนส้อมและหลอดพลาสติกหรือไม่ โดยจะไม่ให้ช้อมส้อมและหลอดพลาสติกโดยอัตโนมัติ

4.มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และบริษัทจะยกเลิกภาชนะที่ทำจากโฟมทั้งร้าน 7-Eleven และร้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

โดยที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ดำเนินโครงการ 7 Go Green ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการปฏิเสธถุง…ได้ใจ, โครงการใช้ถุงผ้า…บอกลาถุงพลาสติก, แคมเปญ คิดถุ๊ง คิดถุง, โครงการ “ปฏิเสธถุง…ได้บุญ” เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ