เด็กนับหมื่น! ตบเท้าเข้าสอบ ‘ร.ร.เตรียมอุดม’ รับจริง 1,110 คน อัตราแข่งขัน 1:10

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทุบรี สนามสอบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยปีนี้เป็นปีแรก ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบคัดเลือกเร็วกว่าโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนทั่วไป ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่ต้องการเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มีโอกาสสอบคัดเลือก โดยประกาศผลและรายงานตัว 14 มีนาคม มอบตัว 17 มีนาคม

นายกมล โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ในวันนี้มีนักเรียนเข้าสอบ 10,517 คน ตามแผนการรับ ม.4 โรงเรียนรับได้ 1,110 คน อัตราการแข่งขันเฉลี่ยอยู่ที่ 1:10 โดยภาพรวมการจัดสอบวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก่อนการจัดสอบได้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมการล่วงหน้าในสถานที่จริง มีการประสานเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริต ทางโรงเรียนได้มีการตั้งกรรมการ 3 ชุด เพื่อดูแลตามลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับนโยบาย หัวหน้าคุมสอบ และกรรมการคุมสอบ ที่จะให้มีกรรมการการประจำในแต่ละแถว โดยในการสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการคำนวณเข้าห้องสอบ โดยทางโรงเรียนได้เตรียมที่รับฝากไว้

“ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นกรณีนักเรียนลืมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ลืมเลขที่นั่งสอบ แต่โรงเรียนได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์บริการเพื่อการสืบค้นข้อมูลไว้ให้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่” นายโสภณกล่าว

ด้าน นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดสอบ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนอย่างดี จึงขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในการจัดสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส

นายธนารัชต์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณี สพฐ.มีนโยบายให้รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิม ที่ขณะนีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่าโรงเรียนเริ่มมีการคัดเกรดเด็กนักเรียนนั้น ในส่วนของ สพม.กทม.เขต 1 ยังไม่มีรายงานเรื่องดังกล่าว แต่ถ้านักเรียนที่จบม.3ประสงค์จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิมก็ต้องได้เรียนจะไปสร้างกฎกติกาใหม่ไม่ได้ โรงเรียนต้องปฏิบัติตามประกาศ สพฐ. ทั้งนี้ สพม.เขต 1 กทม.จะลงไปติดตามการรับนักเรียนอย่างใกล้ชิดและหากพ่อแม่ ผู้ปกครองมีปัญหาก็สามารถแจ้งเรื่องมายัง สพม.เขต 1 กทม.และสพฐ.ได้

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleซิงเกิลวินโดว์ด่านสะเดา ผ่าน”Form-D”ภายใน3วัน
Next articleฟังกันชัดๆ จากปาก “อภิสิทธิ์” ถึงจุดยืนทางการเมืองที่ทุกคนอยากรู้