หมออุดมยอมรับ “มหาวิทยาลัยไทย” ตกอันดับโลก เหตุงานวิจัยตีพิมพ์น้อย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ QS World University Rankings เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2019 โดยมหาวิทยาลัยของไทยมีอันดับลดลงทุกแห่ง ว่า การประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมีหลายปัจจัย ส่วนตัวมองว่ามหาวิทยาลัยไทยมีผลงานค่อนข้างดีพอสมควร แต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เกณฑ์ประเมิน ที่ส่วนใหญ่จะกำหนดในเรื่องของผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซึ่งยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไทยมีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับสากลค่อนข้างน้อย และเป็นเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

“ยอมรับว่ามหาวิทยาลัยไทยยังอ่อนด้อยในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับสากล ตรงนี้ต้องเร่งพัฒนาถ้าต้องการมีอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ดีขึ้น โดยหากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกิดขึ้น จะมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยที่ชัดเจน รวมถึง สนับสนุนงานวิจัยให้มีการตีพิมพ์ในระดับสากลให้มากขึ้น” นพ.อุดม กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“4 จังหวัดภาคใต้” จับมือกรมพลศึกษาจัดแข่งกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสันติสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง
Next articleดิจิทัลช่วย “บิน” ข้ามคู่แข่ง ThoughtWorks ดันสร้างคน