‘อีตัน ยูพีเอส’ รองรับ ศูนย์คอมพ์ฯม.สุรนารี

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว นักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สทส.) ผู้ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่จะเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรม เช่นเดียวกับเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เปิดเผยว่า ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการช่วยทำงานที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณสมรรถนะสูง เพื่อจำลองคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ และถูกออกแบบมาสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เช่น การจำลองในระดับอะตอม และการคาดการณ์คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ นักวิจัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการคำนวณสมรรถนะสูงของศูนย์แห่งนี้ เพื่อทำการทดลองในงานของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประหยัดต้นทุนจากการทดลองจริงไปได้มาก

“ในตอนนี้ เรากำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ และแมชีนเลิร์นนิ่ง ซึ่งเราได้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้ามาอีกมาก เพื่อรองรับความต้องการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด” ดร.อิทธิพลกล่าว โดยเสริมว่าความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ความถี่ของปัญหาจะเกิดขึ้นมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับในเมืองหลวง หากไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก แม้จะกินเวลาไม่นาน แต่หากเกิดขึ้นถี่ๆ ไม่เพียงเกิดความเสี่ยงข้อมูลสูญหายเท่านั้น แต่ยังอาจจะสร้างความเสียหายโดยตรงต่อตัวคอมพิวเตอร์ได้

เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตั้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าของ EATON เพื่อให้มั่นใจถึงความมีเสถียรภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยมีเหตุผลของความเหมาะสมหลายประการ กล่าวคือ มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้กับระบบแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ตามที่ต้องการ, มีนโยบายการให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่, ให้ความคุ้มค่าในการลงทุนสูงเมื่อเทียบประสิทธิภาพและราคา และกำลังพัฒนาคาปาซิเตอร์ความจุสูง หรือซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ มาใช้งานกับเครื่องสำรองไฟฟ้า ซึ่งทำให้มั่นใจว่า EATON มีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ดีและต่อเนื่อง

นางดุษฎี ทองไทย ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีนของ EATON กล่าวว่า จุดแข็งที่สำคัญของระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าของ EATON คือช่วยจัดการปัญหาของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกภาคส่วนธุรกิจ รวมถึงภาคการศึกษาด้วย

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“Save the Children” นำร่องมาตรการปลอดภัย รณรงค์เด็กไทยใส่หมวกกันน็อก
Next articleธพว.ขายหุ้นกู้ 2.1 หมื่นล้านไตรมาส 3