Enjoy Science Careers สร้างแรงบันดาลใจด้วยสะเต็ม

เพราะปัจจุบันโลกอยู่ในยุคที่ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศวัดกันที่ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนประเทศไทยมีการวางยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” มุ่งสู่การเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ขณะเดียวกัน ความต้องการด้านแรงงานที่มีทักษะ และความรู้ทางเทคโนโลยีจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น การจะสร้างบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สะเต็ม” ให้มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานกันตั้งแต่ในระดับเยาวชน ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็ม เกิดความสนใจ และแรงบันดาลใจที่จะเข้าสู่อาชีพในสาขานี้ต่อไปในอนาคต อย่างโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ที่มีการจัดกิจกรรม “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” กิจกรรมเรียนรู้ และทดลองสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็มได้สนุก และเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่าง ๆ

กิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งนิทรรศการออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 10 อาชีพ รวม 20 อาชีพ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักคิดค้นยา, วิศวกรเสียง, เกษตรกรยุคใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ เกิดความสนใจในอาชีพเหล่านี้ และเห็นว่าการเรียนในสาขาสะเต็มมีเส้นทางสายอาชีพมากมาย และเปิดกว้างซึ่งที่ผ่านมามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปแล้วกว่า 500,000 คน

ล่าสุด มีการจัดกิจกรรม “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” ภายใต้กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีความพิเศษมากกว่าทุก ๆ ครั้ง เพราะเป็นครั้งแรกที่มีจัดแสดงนิทรรศการครบทั้ง 20 อาชีพ จากเดิมที่เคยจัดแสดงแค่ครั้งละ 10 อาชีพเท่านั้น เพื่อให้น้อง ๆ ในภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้พร้อมกับความสนุก และเกิดการพัฒนาศักยภาพสู่อนาคตต่อไป

“ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา” รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า เดิมแรงงานส่วนใหญ่ในภาคเหนือตอนบนจะอยู่ในภาคการเกษตร แต่ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยี เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

“โดยการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพดังกล่าวจะต้องวางรากฐานตั้งแต่ในระดับเยาวชน โดยกิจกรรมสนุกกับอาชีพวิทย์ที่ให้เด็ก ๆ ได้ทำความรู้จักกับอาชีพต่าง ๆ ในสาขาสะเต็ม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานจะช่วยให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ต่อไป”

“ภูมิพัฒน์ วงษา” นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันโค้ง จ.เชียงราย กล่าวถึงประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่าผมชอบฐานอาชีพผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬามากที่สุด เพราะผมเป็นคนชอบเล่นกีฬา และออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว แต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอาชีพนี้อยู่ด้วย

“กิจกรรมของฐานนี้คือการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และความปราดเปรียว ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับนักกีฬาทุกคน ซึ่งทำให้รู้ว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาอย่างไรบ้าง จึงอยากจะชวนให้เพื่อน ๆ ทุกคนเปิดใจมองวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ ๆ เพราะเป็นวิชาที่สนุก น่าเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ในอนาคตของเราต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ชุดนิทรรศการดังกล่าวจะถูกนำไปจัดแสดงในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช.ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยต่อไป และคาดว่าจะมีเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อีกกว่า 100,000 คนในปีนี้อีกด้วย

Previous article5 หน่วยงาน ร่วมผลักดันภาคธุรกิจทำบัญชีให้ถูกต้อง ผ่าน 4 แนวทาง
Next articleRayong Crab Carnival เทศกาลปูสุดฟิน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง