“มธ.” ผนึก “SkillLane” เปิด ป.โทออนไลน์ 100%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ SkillLane ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และทักษะของยุคดิจิทัล โดยจะเปิดเผยรายชื่อหลักสูตร และรายละเอียดเพิ่มเติมราวเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น เนื่องจากจะเป็นการเรียนออนไลน์ 100% ที่สามารถเรียนได้ในทุก ๆ

สถานที่ และตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก เพราะไม่เพียงจะเรียนในการเพิ่มพูนความรู้ หากยังเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทได้อีกด้วย เพียงแต่ผู้เรียนจะต้องเก็บหน่วยกิตในระยะเวลาไม่เกิน 8 หรือ 10 ปีเท่านั้น

“รศ.เกศินี วิฑูรชาติ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าเพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปข้างหน้าท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ

“และด้วยความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ธรรมศาสตร์ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์รับเชิญ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ เราจึงมองว่าการร่วมมือกับ SkillLane จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความเท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษา เพราะการเรียนออนไลน์จะช่วยลดอุปสรรคต่าง ๆ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ สุขภาพ เวลา สถานะ หรือที่อยู่อาศัย”

“รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่าการคิดหลักสูตรจะใช้วิธีการแบบ learner first เริ่มจากการทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้อะไรในการทำงานในยุคปัจจุบัน

“จากนั้นจึงสร้างเนื้อหา และสรรหาอาจารย์ที่เหมาะสมมาร่วมสร้างหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียน โดยวิชาส่วนใหญ่ในหลักสูตรจะเน้นเรื่องที่เป็น practical skills คือสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงาน เน้นความเข้าใจ สามารถนำไปคิดวิเคราะห์ ต่อยอด แทนที่จะเน้นการท่องจำ”

“ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ SkillLane กล่าวว่าสำหรับความร่วมมือระหว่าง SkillLane และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแนวทางใหม่ ๆ ให้กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และเชื่อว่าหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

“เพราะจากการสำรวจของ SkillLane พบว่ามีคนไทยจำนวนมากที่คิดว่าองค์ความรู้ของการทำงานในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่พวกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาเมื่อหลายปีที่แล้ว และคนกลุ่มนี้มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเอง แต่ยังเข้าใจว่าการเรียนต่อจะต้องเรียนเต็มเวลาในเวลาปกติ ซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะเรียนหรือทำงาน ทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLane ในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้น หรือกลุ่มคนที่สนใจจะศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตามเวลาที่เขาสะดวก โดยที่สามารถทำงานควบคู่ไปได้อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ