3 วัคซีนลดหนี้กู้เรียน

บนเวทีช่วงสัมมนา “ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบุว่า ในช่วง 20 ปีที่กองทุนฯ ดำเนินการปล่อยกู้กว่า 5.6 ล้านคน เพื่อให้ความยากจนไม่เป็นอุปสรรคกับการเรียน โดยมีการปิดบัญชีไปแล้วกว่า 1 ล้านคน มีผู้ผิดนัดชำระหนี้รวมมูลค่า 70,000 ล้านบาท

กยศ. แบ่งกลุ่มลูกหนี้และแนวทางการแก้ไขไว้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มยากจน ที่ต้องให้วัคซีนด้านความรู้ เพื่อนพไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีรายได้ 2) กลุ่มขาดวินัยทางการเงิน พบว่าส่วนใหญ่มีภาระหนี้ทั้งซื้อบ้าน และรถยนต์ หลังจากเรียนจบ วัคซีนสำคัญคือการ “ให้โอกาส” และ 3) กลุ่มขาดจิตสำนึก วัคซีนสำคัญคือ ปลูกฝังให้เป็นคนดี และให้มีทัศนคติให้ทำประโยชน์กับผู้อื่น รวมถึงสร้างวินัยการออม จะช่วยแก้ไขปัญหาได้

“กยศ. ลงพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาที่กู้เงินเรียนว่า ต้องชำระหนี้เพราะยังคงมีการเข้าใจว่าไม่ต้องจ่าย พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้เงิน และปลูกฝังการออม ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะทำให้หนี้สินในส่วนนี้ลดลงได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ