มธ.คว้า “ASEANDE” บริหารดาต้าช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers หรือ ASEANDE ระดับประเทศไทย ประจำปี 2562 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลการตัดสินมาจากการพิจารณาระดับความเร่งด่วนของปัญหาทางสังคมที่แต่ละทีมนำเสนอสตอรี่บอร์ดแนวทางการแก้ไขปัญหา และความกระจ่างชัดของรูปแบบการนำเสนอ

ทั้งนี้ ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในเดือนตุลาคมปีนี้

“เวเรน่า เซียว” กรรมการผู้จัดการ เอสเอพี ประจำภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวว่า ASEAN Data Science Explorers คือ โครงการสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนหันมามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม

ภายใต้โครงการเยาวชนจะได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบุกเบิกที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (ดาต้าอนาไลติกส์) และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการอ้างอิงจากข้อมูล พร้อมช่วยให้ชุมชนอาเซียนบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ โดยโครงการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรม และการแข่งขัน ดาต้าอนาไลติกส์

“เวเรน่า เซียว” กล่าวถึงรายละเอียดผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศว่าทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง คือ ทีม NT ประกอบด้วยนางสาวนพวรรณ รักถิ่นกำเนิด และนางสาวบาวเจิง โงเล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับโครงการ Workforce Gender Gaps ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในสถานที่ทำงาน

“ทีมรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง คือ ทีม Humble ประกอบด้วยนายกันตพงศ์ ชนะฤทธิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนายณัฐพล ศรีกนกสินธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับโครงการ Quality Education ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการแบ่งปันและบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน”

“ทีมรองชนะเลิศอันดับที่สอง คือ ทีม Ant CC ประกอบด้วยนางสาวปัณณพร ตงพิพัฒน์ และนางสาวพนิตตา ตั้งศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการ Achieving Better English Education in ASEAN ซึ่งมุ่งยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกลุ่มประเทศอาเซียน”

โดยการแข่งขันรอบตัดสินชิงชนะเลิศรอบภูมิภาคในปีนี้ จะมีขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับวาระการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย”


“อีเลน ตัน” ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน กล่าวว่า โครงการแข่งขัน ASEANDSE ริเริ่มโครงการในปี 2560 และได้มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพด้านดาต้าอนาไลติกส์ ให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 9,000 คน จาก 230 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียน

สำหรับปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงเท่าตัว โดยมีผู้สมัครจำนวน 1,300 ทีม จากหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาชาวิชารัฐศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม เข้าร่วมพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสังคม

นับเป็นการส่งเสริมทักษะของเยาวชนให้ต่อยอดพัฒนาสังคม เพราะพวกเขาคือผู้นำในอนาคต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของภูมิภาค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ