“มธบ.” สอน Blockchain เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้

สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และบุคลากรแห่งอนาคต (DPU X) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิด “หลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Nontechnical : เขียนโค้ดไม่เป็นก็เรียนได้” สำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจนักลงทุน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูลในการดำเนินธุรกิจที่มีเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่รุนแรง

“ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม” ผู้อำนวยการสถาบัน DPU X และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) กล่าวว่า บล็อกเชน (blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่มาแรงในปัจจุบัน โดยจุดเด่นของบล็อกเชนคือ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


“ที่สำคัญ ในอนาคตบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งในปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำบล็อกเชนเข้ามาพัฒนางานต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจในไทย อย่างสถาบันการเงินได้ให้ความสนใจเทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มมีการตื่นตัวกันมากในการนำบล็อกเชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงมูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยีนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีการคาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 8 ปี บล็อกเชนจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย”

จากปัจจัยดังกล่าว DPU X เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาพัฒนาธุรกิจในอนาคต จึงเปิดอบรมหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Nontechnical สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้ประกอบการและนักลงทุน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเทคโนโลยี blockchain เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจ

“โดยหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเป็น แต่สามารถเข้าใจการทำงานของบล็อกเชนได้ รวมถึงได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการนำบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร หรือยกระดับศักยภาพขององค์กร พร้อมแนวทางการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ รวมถึงแนวทางการป้องกันความเสี่ยง ที่สำคัญยังจะได้แนวคิดในการรังสรรค์ blockchain project ideas จากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนอีกด้วย”


“ดร.พณชิต” กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตรจะประกอบด้วย 1) คุณสมบัติที่สำคัญและกลไกการทำงานของบล็อกเชน ความปลอดภัยในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกิจ

2) บล็อกเชนก่อให้เกิดผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงอย่างไร สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงอนาคต โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยี blockchain

3) แนวทางในการริเริ่ม blockchain project ในองค์กร กลยุทธ์ และเทคนิคในการเลือกใช้เทคโนโลยี blockchain ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความท้าทาย ปัญหา อุปสรรค ในการนำเทคโนโลยี blockchain มาใช้ และวิธีเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งกรณีศึกษาการนำ blockchain ไปปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ และ 4) ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี blockchain แนวทางในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยง

“การอบรมหลักสูตร Blockchain Technical Appreciation for Nontechnicalครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก สถาพน พัฒนคูหา กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งSmartcontract Thailand ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นวิทยากร และในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบเชิงลึกกับวิทยากร พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในการนำไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ”

เพื่อจุดประกายผู้เข้าอบรมค้นพบแนวทางนำบล็อกเชนไปปรับใช้ในองค์กรของตนเองอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ