เปิดตารางเรียนออนไลน์ DLTV ป.1-ป.6 วันพุธที่ 27 พ.ค.

ตารางเรียนออนไลน์ วันพุธ ป.1-ป.6

สรุปตารางเรียนออนไลน์ ผ่านสถานี DLTV สำหรับชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 หรือผู้ที่สนใจทดลองเรียนทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์ DLTV สามารถรับชมออนไลน์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ DLTV และทางยูทูบ (YouTube) ตามลิ้งค์ของแต่ระดับชั้นปีด้านล่างนี้

ทั้งนี้ การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 และสิ้นสุด ณ เวลา 13:30 น. เป็นส่วนใหญ่ และจะรีรันฉายรายการเดิมซ้ำอีก 2 รอบต่อวัน ได้แก่ ช่วงบ่าย 14:30 – 18:30 น. และช่วงค่ำ 20:30 – 23:30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 1

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.1

08:30 น. ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปริศนาคำทาย 2

09:30 น. ค11101 คณิตศาสตร์ 1 * เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0

10:30 น. อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 * เรื่อง Parts of your body

11:30 น. แจ้งรายการ 12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 2


ประถมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.2

08:30 น. ค12101 คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 1,000

09:30 น. ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (4)

10:30 น. ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง

11:30 น. แจ้งรายการ

12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สินค้าและบริการ (1)


ประถมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.3

08:30 น. อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Monster’s Body

09:30 น. ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของเรา 2

10:30 น. ค13101 คณิตศาสตร์ 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

11:30 น. แจ้งรายการ

12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) * เรื่อง เส้นกับจินตนาการ


ประถมศึกษาปีที่ 4

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.4

08:30 น. ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง เสริมปัญญาด้วยนิทานพื้นบ้าน

09:30 น. ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ)

10:30 น. ค14101 คณิตศาสตร์ 4 * เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

11:30 น. แจ้งรายการ

12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทผู้บริโภค 1


ประถมศึกษาปีที่ 5

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.5

08:30 น. ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง โซ่อาหาร (1)

09:30 น. ค15101 คณิตศาสตร์ 5 * เรื่อง การบวกจำนวนคละ

10:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง สิทธิพื้นฐานและบทบาทของผู้บริโภคการคุ้มครองและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

11:30 น. แจ้งรายการ

12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ) * เรื่อง ระบบย่อยอาหาร


ประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียนออนไลน์ วันที่ 27 พ.ค. ผ่าน DLTV ของนักเรียน ป.6

08:30 น. อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง Fun Game

09:30 น. ค16101 คณิตศาสตร์ 6 * เรื่อง การใช้สมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ *

10:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน (1)

11:30 น. แจ้งรายการ

12:00 น. ข่าวเที่ยง

12:30 น. กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ