โรงเรียนทั่วประเทศ เลิกเรียนวันเว้นวัน สพฐ.ประกาศแล้ว

Students attend the flag-raising ceremony at a secondary school in Bangkok on July 1, 2020, as schools reopened after being temporarily closed due to the threat of the COVID-19 novel coronavirus. - Pupils in Thailand returned to school on July 1, though with strict rules to prevent fresh coronavirus outbreaks, as the kingdom pushed towards normality with the pandemic raging on beyond its borders. (Photo by Romeo GACAD / AFP)

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ 13 สิงหาคมนี้ ทดลองเปิดเรียน On-site 100% ย้ำต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ. แจ้งว่า นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว1093 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทุกเขต เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยมีเนื้อความว่า

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับ การอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น

และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ณ ทําเนียบรัฐบาล ในการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการเฝ้าระวังของโรคดังกล่าว

โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด

ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียน แบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดําเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง 5 ข้อ ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจํานวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจํานวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากมีความจําเป็นต้องจัด ให้สถานศึกษาประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ