เปิดตัว 3 ผู้สมัครชิงตำแหน่งอธิการบดีรามคำแหง

เปิดตัว 3 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานข่าวคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี กำหนดให้มีการจับสลากหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตามข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มคือ หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์ และ หมายเลข 3 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว

โดยในวันที่ 29 กันยายน 2563 นี้ จะจัดเวทีแถลงนโยบายของผู้สมัครทั้ง 3 ราย และถ่ายทอดผ่านเครือข่ายการสื่อสารไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ ใน 23 จังหวัด

สำหรับขั้นตอนต่อไปคือ จะมีการใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา) และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนได้แล้วที่ป้ายติดประกาศ บริเวณทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และที่สาขาวิทยบริการฯ”

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี เปิดเผยว่า บัดนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ ผมและกรรมการฯ ทุกท่านตั้งใจทำหน้าที่ครั้งนี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยึดหลักความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นกลาง

อีกทั้ง ใคร่ขอความร่วมมือจากประชากร ผู้เข้ารับการสรรหา และผู้สนับสนุน ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนด รวมทั้งขอให้ทุกฝ่ายหาเสียงในเชิงสร้างสรรค์ ไม่โจมตี กล่าวหา หรือให้ร้ายผู้ใดผู้หนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ