จุฬาฯ เปิดรับสมัครออนไลน์ 22 คณะ เรียนต่อปริญญาโท-เอก

จุฬา รับสมัคร โท-เอก-1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครออนไลน์ 3 รอบ ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ทั้งสิ้น 22 คณะ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการเปิดรับสมัคร 3 รอบ 

 • รอบที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
 • รอบที่ 2 : วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564
 • รอบที่ 3 : วันที่ 1 – 21 พฤษภาคม 2564 

กำหนดการเปิดรับสมัครของบางหลักสูตร อาจกำหนดวันสุดท้ายที่รับสมัครไม่ตรงตามรอบรับสมัครกลางได้ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบวันสุดท้ายของการรับสมัครจากรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร 

รายชื่อคณะที่เปิดรับสมัคร

 1. บัณฑิตวิทยาลัย
 2. วิศวกรรมศาสตร์
 3. อักษรศาสตร์
 4. วิทยาศาสตร์
 5. รัฐศาสตร์
 6. สถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 8. ครุศาสตร์
 9. นิเทศศาสตร์
 10. เศรษฐศาสตร์
 11. แพทยศาสตร์
 12. สัตวแพทยศาสตร์
 13. ทันตแพทย์ศาสตร์
 14. เภสัชศาสตร์
 15. นิติศาสตร์
 16. ศิลปกรรมศาสตร์
 17. พยาบาลศาสตร์
 18. จิตวิทยา
 19. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
 20. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 21. สหเวชศาสตร์
 22. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.grad.chula.ac.th หรือหากอยากอ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ www.grad.chula.ac.th/download/apply/Grad2564-1.pdf