ปิดฉากงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 22 หนังสือเกี่ยวกับในหลวง ร.9 ได้รับความสนใจสูงสุด

“สุชาดา สหัสกุล” นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ซึ่งมีสำนักพิมพ์ไทยเข้าร่วมงาน 389 ราย รวมทั้งสิ้น 939 บูธ และจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ความทรงจำ” ว่า ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยหนังสือที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้ คือหนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างพระเมรุมาศ

“หนังสือพระราชนิพนธ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอด 70 ปีที่ผ่านมาเพื่อปวงชนชาวไทย ทุกสำนักพิมพ์ล้วนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จึงตั้งใจทำหนังสือเหล่านี้อย่างสุดความสามารถ ทำให้ทุกเล่มเปี่ยมด้วยคุณภาพและงดงามอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจจากประชาชนที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก”

“นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะทำให้คนอ่านได้นำวิธีคิดและหลักคิดของพระองค์ท่านไปสานต่อ และนิทรรศการ “ความท๙งจำ” ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อวงการหนังสือไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างมาก”

สำหรับหนังสือที่รับความนิยมรองลงมาคือหนังสือแนววัยรุ่น โดยเฉพาะนวนิยายวัยรุ่นและงานเขียนประเภทไลท์โนเวล ซึ่งเป็นนิยายวัยรุ่นพร้อมภาพประกอบที่แปลจากประเทศญี่ปุ่น โดยไลท์โนเวลบางเรื่องสามารถทำให้เยาวชนไปตามอ่านวรรณกรรมคลาสสิคระดับโลกได้ อันสอดรับกับผู้เข้าชมงานกว่า 40 % คือวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มหลักของงานหนังสือในทุกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความรักการอ่านในกลุ่มเยาวชนอย่างชัดเจน รองลงมาคือวัยทำงาน

ทั้งนั้น ตลอด 12 วันของการจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน สรุปยอดขายโดยรวมจากทุกสำนักพิมพ์ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการจัดงานมหกรรมหนังสือครั้งที่ 21 ประมาณ 10%