เด็ก ป.4 โรงเรียนกวดวิชา ติดโควิด 2 โรงเรียนดัง สั่งปิดเรียน

“เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์-ราชินีบน” สั่งปิดเรียน หลังพบ เด็ก ป.4 เรียนกวดวิชา ย่านพระนคร ติดโควิด

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ภายหลัง จากโรงเรียนกวดวิชา นัทจรีย์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ เขตพระนคร ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีมีนักเรียนชั้น ป.4 ที่ได้มาเรียนในรอบวันเสาร์ – ตึกใหม่ (ในซอย) ห้อง 5 ชั้น 3 ติดโควิด-19 จากในครอบครัวนั้น

ล่าสุด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ออกประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไปเรียน ณ สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง จึงได้รีบทำการสำรวจนักเรียน และพบว่า มีนักเรียนของโรงเรียนเราบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วย

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนและเพื่อคลายความกังวลของผู้ปกครองโรงเรียนจึงพิจารณาให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ภายในบริเวณโรงเรียน

ขณะที่ โรงเรียนราชินีบน ออกประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับทราบข่าวการติดเชื้อโควิต-19 ของสถาบันกาตวิชาแห่งหนึ่ง จึงได้รีบทำการสำรวจนักเรียนของโรงเรียนราชินีบน พบว่ามีนักเรียนของโรงเรียนบางคนไปเรียนที่สถาบันแห่งนั้นด้วยเช่นกัน

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษทุกระดับชั้น ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ภายในบริเวณโรงเรียน และให้ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประมศึกษามาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564