“DMHT” ปั้นอาชีวะ สู่มืออาชีพบาร์เทนเดอร์

จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 นอกจากจะต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันคือการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในวิชาชีพ

โดยข้อมูลสถานการณ์แรงงานของไทยในปัจจุบันของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2560 ระบุว่าทักษะการประกอบอาชีพของคนไทยยังต่ำกว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการอยู่มาก

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “DMHT” จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดตัว “โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE” เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการบริการให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

“ธนากร คุปตจิตต์” ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มุ่งหวังที่จะสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการก้าวสู่สายอาชีพบาร์เทนเดอร์

“เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมการดื่มที่ดีสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของดิอาจิโอเรื่องแอลกอฮอล์กับสังคม ที่เชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี หากผู้ดื่มมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบ และสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ ที่ดิอาจิโอส่งเสริมมาโดยตลอดอีกด้วย”

โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE จะฝึกอบรมการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด 5 แห่งคือ จ.นครศรีธรรมราช, อุบลราชธานี, เชียงราย, กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร ภาคละ 200 คน รวมนักศึกษาอาชีวะที่จะฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,000 คน โดยจะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 นี้

“นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ ๆ ถ่ายทอดโดยบาร์เทนเดอร์ชั้นนำจากโครงการ DIAGEO WORLD CLASS และยังอบรมการให้บริการการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสิร์ฟอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อก้าวสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ และใช้วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์”

“ธนากร” กล่าวอีกว่า สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ทำคะแนนสูงสุดจาก 5 ภูมิภาคในการเข้าร่วมโครงการอบรม DIAGEO BAR ACADEMY

“ผู้ที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เครื่องดื่มใหม่ ๆ และเทรนด์เครื่องดื่มทั่วโลก จากบาร์เทนเดอร์ชื่อดังระดับโลกต่อไป”

และล่าสุดมีการจัดอบรมนักเรียนอาชีวศึกษารุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนักศึกษาอาชีวะจำนวน 190 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีบาร์เทนเดอร์มืออาชีพจากโครงการ DIAGEO WORLD CLASS เป็นผู้บรรยาย

จึงนับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0