วันเปิดเทอม ประถม-มัธยม-มหาวิทยาลัย เช็กที่นี่!

ปฏิทินเปิดเทอม-นักเรียน

สพฐ.-อว. เผยแผนดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จัดเรียน-สอนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปแนวทางการการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

วันที่ 11-16 พฤษภาคม 2564

 • ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทำการตรวจทานและสรุปข้อมูลอีกครั้งว่า โรงเรียนจะใช้วิธีการเรียนการสอนรูปแบบใด และมีจำนวนนักเรียนกี่คนในแต่ละรูปแบบ
 • ผู้อำนวยการเขตพื้นที่กำชับเรื่องการรับนักเรียนในส่วนของการจับสลาก ให้จำกัดคนเข้าได้คราวละไม่เกิน 200 คน ตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค.
 • การเตรียมพร้อมสนับสนุนโรงเรียนและครูในเรื่องการสอนออนไลน์ โดย สพฐ. จะปรับคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด จำแนกไว้สำหรับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น

วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564

 • การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู โดย สพฐ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจ โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ (รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.)
 • การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู โดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาครูให้สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานกับ DLTV ในเรื่องการจัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดตารางเรียนปกติที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
 • เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกทำตามความสมัครใจในลักษณะเป็นงานอดิเรกของนักเรียน หรือหากโรงเรียนใดจะใช้โอกาสนี้ในการซักซ้อมการเรียนออนไลน์หรือออนแอร์ก็สามารถทำได้เช่นกัน

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นช่วงเริ่มเปิดภาคเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนจะยังคงใช้การเรียนใน 5 รูปแบบ ดังนี้

 1. On Site คือ การเรียนที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ไม่มีการระบาดของโรค
 2. Online คือ การเรียนผ่านระบบออนไลน์
 3. On Air คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 4. On Demand คือ การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ
 5. On Hand เป็นการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัดเป็นชุดให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยมีครูคอยติดตามผลเป็นระยะ

สำหรับโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนในห้องเรียนปกติได้ ให้ใช้การเรียนที่โรงเรียนเป็นฐาน (On Site) แต่หากไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ


มหาวิทยาลัยเปิดเทอมวันไหน?

ขณะที่ในระดับชั้นอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ทาง อว. มีนโยบายให้เริ่มเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป

ส่วนรูปแบบการสอนให้ใช้แบบผสมผสาน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

 • On Site : จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
 • Online : จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ทั้งนี้ ทาง อว. กำลังดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การเรียนออนไลน์ ให้มีมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ไม่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ