สอบ TCAS ปี 2565 “ทปอ.” ปรับเหลือ 4 รอบ ยกเลิก O-NET

TCAS

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เห็นชอบปรับระบบสอบ TCAS ปี 2565 เหลือ 4 รอบ ยกเลิก O-NET

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 มติชนรายงานว่า นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แนวทางระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ “ทีแคส” ปีการศึกษา 2565 ปรับการสอบให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง และลดการคัดเลือกเหลือเพียง 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้

  1. รอบพอร์ตโฟลิโอ
  2. โควตา
  3. รอบแอดมิสชั่น
  4. รอบรับตรงอิสระ

การรับในทุกรอบจะยุติการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ “โอเน็ต” มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก เนื่องจากเป็นคะแนนที่ไม่แน่นอน เพราะกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการปรับรูปแบบการวัดผลและได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปพัฒนารูปแบบการวัดผล

สำหรับความคืบหน้าผลทีแคส ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ดำเนินการรับไปแล้ว 3 รอบ ได้แก่


  1. รอบพอร์ตโฟลิโอ
  2. รอบโควตา
  3. รอบแอดมิสชั่น

ทั้งนี้ ภาพรวมตัวเลขผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่แตกต่างจากปี 2563 มากนัก แต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยการรับปี 2564 รวม 3 รอบมีผู้ผ่านการการเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้ว 200,928 คน ปี 2563 ผู้สอบผ่านและเข้าศึกษาต่อรวม 5 รอบ 4 รูปแบบอยู่ที่ 200,631 คน คาดว่า หากปี 2564 เรียบร้อยครบทุกรอบจะมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 10,000-20,000 คน

ขณะเดียวกันหลังการปรับระบบให้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3 พบว่า จำนวนผู้สละสิทธิ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2563 มีผู้สละสิทธิ์จำนวน 12,815 คน ปี 2564 ลดลงเหลือ 6,227 คน ทั้งหมดเป็นเพราะลดความซ้ำซ้อนและลดความสูญเปล่าของกระบวนการคัดเลือก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ