เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิกผ่านระบบออนไลน์

เด็กไทยคว้าคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เด็กไทยคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง คณิตศาสตร์โอลิมปิกผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศไทย โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 คน

ผู้แทนประเทศไทย IMO สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

  • เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ เหรียญทอง
  • นายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
  • นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
  • นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
  • นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
  • นายศรัณยูทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม ดร.สริตา บุณย์ศุภา McKinsey & Company รองหัวหน้าทีม ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายกฤตกร กานติกูล นักศึกษาทุนปริญญาเอก ณ Princeton University ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.สุธารส นิลรอด สสวท. ผู้จัดการทีม

ในปีนี้ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 121 คะแนน นับเป็นลำดับที่16 จาก 107 ประเทศ โดยประเทศที่ทำคะแนน ได้สูงสุดลำดับที่ 1, 2 และ 3 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และเกาหลีใต้ ร่วมยินดีกับผู้แทนประเทศไทยและติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Olympic ipst : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943