เปิดชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

เปิดชื่อมหาลัยช่วยเหลือนักศึกษา
ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay

อว. เปิดรายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน เพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิต-นักศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยแพร่ ข้อมูลมหาวิทยาลัยเอกชน ที่นำร่องเพิ่มมาตราการให้ความช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ค่าบำรุงการเรียนภาคปฏิบัติ 40% และภาคปฏิบัติในรายวิชาทัศนศึกษา 100%
 • ผ่อนชำระ การขอทุนส่งเสริมการศึกษา การขอรับการจ้างงาน การขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการเรียนได้ทั้ง Online/Onsite ตามความต้องการ

2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 • รัฐบาลช่วยจ่าย 5,000 บาท ม.กรุงเทพธนบุรี ช่วยเพิ่มอีก 2,000 บาท
 • หอพักเช่าของมหาวิทยาลัยลด 50% หนึ่งเทอมการศึกษา
 • แจกสมุด หนังสือ ตำราเรียน หรือเอกสารประกอบการสอน ฟรี
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้

3.มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

 • ลดค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นเงิน 2,000 บาท
 • มอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 400 ทุน
 • ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยทำประกันสำหรับโรคโควิด-19 ให้นักศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี

4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 • ลดค่าบำรุงการศึกษา 20%
 • ยกเว้นค่าห้องปรับอากาศ ค่าบำรุงสำนักบรรณสาร ค่าบำรุงและพัฒนาการกีฬา ค่าธรรมเนียมการใช้อินเทอร์เน็ต และค่าบำรุงห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ 100%
 • ลดค่าบำรุงกิจการนักศึกษาและค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 50%

5.มหาวิทยาลัยตาปี

 • ลดค่าเล่าเรียน เหลือเพียงเทอมละ 19,500 บาท จากค่าเล่าเรียนปกติ 30,000 – 37,000 บาท

6.มหาวิทยาลัยธนบุรี

 • ลดค่าบำรุงการศึกษา 38% เฉพาะภาคการศึกษา 1/2564
 • ลดค่าบำรุงการศึกษา 2,500 บาท เฉพาะนักศึกษาเก่า รหัสนักศึกษา 63 ลงไป
 • สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ จะนำไปลดในเทอม 2/2564

7.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 • สมัครเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ รับสิทธิพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท โดยเงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาใหม่สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้

8.มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

 • ลดค่าเทอมสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 20%
 • ลดค่าหอพักนักศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 50%

9.มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ลดค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา 1/2564 เป็นเงิน 10,000 บาท
 • สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ สามารถเลือกรับส่วนลดคืนโดยเป็นเงินโอนเก็บเพื่อใช้ในเทอมถัดไป หรือขอรับเป็นเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารได้
 • คืนค่าจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยจนครบ

10.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • รับทุน SPU โควตาสูงสุด 5,000 บาท
 • นักศึกษาเก่าที่ยังไม่สามารถชำระค่าลงทะเบียนสามารถผ่อนได้ 3 งวด
 • นักศึกษาใหม่ ลดและคืนค่าบำรุงการศึกษา

11.มหาวิทยาลัยสยาม

 • ลดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือให้ทุนการศึกษา สบทบกับงบประมาณที่ได้รับจาก อว. เป็นมูลค่ารวม ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • สำหรับนักศึกษาที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ สามารถเลือกรับส่วนลดคืนโดยเป็นเงินโอนเก็บเพื่อใช้ในเทอมถัดไป หรือขอรับเป็นเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารได้

12.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

 • ระดับบัณฑิตศึกษา คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย 1,500 บาท สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และให้ส่วนลดบำรุงการศึกษาและค่าบริการอินเทอร์เน็ตเหมาจ่าย 2,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • ระดับปริญญาตรี คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 20% และลดค่าบำรุงการศึกษา 20% และไม่เก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 • สามารถผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 5,000 – 15,000 บาท

14.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 • ลดค่าบำรุงการศึกษา 20% เฉพาะภาคการศึกษา 1/2564
 • ขยายเวลาชำระค่าเล่าเรียนไปจนถึงวันสอบก่อนวันสอบปลายภาค

15.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 • สำหรับนักศึกษาใหม่ รับทุนส่วนลด 10,000 บาท หมดเขตรับสมัคร โควตา 30 ก.ย. 64 /สอบตรง 31 ต.ค. 64

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ