“ตรีนุช” สั่ง 2 โรงเรียนเอกชน ลดค่าเทอม

โรงเรียน
ภาพจาก pixabay

“ตรีนุช” สั่งโรงเรียน “ร่วมฤดีวิเทศศึกษา” และ “โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูวส์ กรุงเทพ” ทบทวนการปรับขึ้นค่าเทอม คาดปี 2565 หากยังเปิดตามปกติไม่ได้ ต้องมีโรงเรียนเอกชนถูกปิดราว 1 พันแห่ง

วันที่ 9 กันยายน 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ (7 ก.ย.64) ได้มีคำสั่งเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูวส์ กรุงเทพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แจ้งไปยังโรงเรียนเพื่อให้มีการทบทวนการ “ปรับขึ้น” อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ส่วนในกรณีที่จำเป็นให้ปรับขึ้นได้ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม ซึ่งตามที่โรงเรียนได้รายงานมายังสช.ว่า ได้ทบทวนและมีเหตุผลความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม เห็นว่า เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองจากวิกฤตโควิด-19

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ให้ทั้ง 2 โรงเรียนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2564 ที่ได้นำส่งสช.โดยให้คงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เท่ากับปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้สถานการณ์ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนในขณะนี้ต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 ระบาด จนทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องเป็นหลัก และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2565 นี้ หากยังไม่สามารถเปิดการสอนตามปกติได้ จะมีโรงเรียนเอกชนที่ต้องปิดกิจการราว 1,000 แห่ง จากที่มีอยู่ราว 2,000 แห่งทั่วประเทศ

Advertisment

อย่างไรก็ตามโรงเรียนต่าง ๆ หาวิธีที่จะให้กิจการโรงเรียนเดินหน้าต่อไปได้ เช่น เงินกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย แบงก์พาณิชย์ และศธ.คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้