โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 11 แห่ง รวม 5 แห่งที่ถูกร้องเรียน

แต่งตั้ง 11 อธิบดีมหาวิทยาลัย
ภาพจากเฟซบุ๊ก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 11 แห่ง รมว.การอุดมศึกษาฯ เผย 5 อธิการบดีที่ถูกร้องเรียน ไร้ปัญหา สอบสวนเสร็จสิ้น

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ดังนี้


 1. นายอนันต์ ทองระอา ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. นายจิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 4. นายศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 5. น.ส.มาลิณี จุโฑปะมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 6. นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 7. นางสุภาวิณี สัตยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 8. นายเสนาะ กลิ่นงาม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 9. นายสมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 10. นายโฆษิต ศรีภูธร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 11. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ดร.เอนก กล่าวถึงกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีในจำนวนนี้ 5 แห่ง คือ

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ทั้งนี้ ระบุว่า ทาง อว. ได้สอบสวนและตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจแล้ว จึงได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ