ศธ.เผยผู้ปกครองสนใจให้ลูกฉีด “วัคซีนไฟเซอร์” จำนวนมาก

วัคซีน

ศธ.เผยผู้ปกครองตอบรับลูกฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวนมาก เผยสถานศึกษาใดพร้อม แจ้งผู้ปกครองยื่นความประสงค์ได้ทันที

วันที่ 19 กันยายน 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ความคืบหน้าการเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปีบริบูรณ์นั้น เบื้องต้นในการขอวัคซีนให้กับเด็ก ศธ.ได้แจ้งยอดจำนวนเด็กทั้งหมด คือ 4.5 ล้านคน

ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึง ชั้น ป.6 ที่มีอายุ 12 ปี โดยจะครอบคลุมเด็กใน และนอกสังกัด ศธ.ทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พัทยา และกรุงเทพมหานคร

การฉีดวัคซีนให้เด็กนั้น จะต้องได้รับการยิมยอมจากผู้ปกครองด้วย โดยจะให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้น ม.1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ดังนั้น ศธ.จะทราบจำนวนที่แน่นอนของเด็กที่ต้องการฉีดวัคซีน เมื่อผู้ปกครองกรอกเอกสารแสดงความประสงค์กับสถานศึกษาก่อน

ผู้ปกครองสนใจให้ลูกฉีด “ไฟเซอร์” จำนวนมาก

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา ถึงแผนการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งการกระจายวัคซีน จะใช้จังหวัดเป็นฐาน

ดังนั้น ถ้าสถานศึกษาแห่งไหนมีความพร้อม ก็สามารถทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และดาวน์โหลดเอกสารให้ผู้ปกครองกรอกแสดงความประสงค์รับวัคซีนได้ทันที ซึ่งจากที่รับรายงานมา พบว่า มีผู้ปกครองสนใจให้ลูกฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

“ขณะนี้มีเด็กที่อายุ 12-18 ปีบริบูรณ์บางคน เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นชนิดอื่น เช่น ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์มแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้ถามว่าในเข็มที่ 2 จะขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้หรือไม่ ศธ.ขอชี้แจงว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเท่านั้น ส่วนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือได้รับเข็มแรก ขอให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามการนัดของแพทย์ต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในระบบสาธารณสุข และป้องกันไม่ให้เด็กได้รับวัคซีนสูตรไขว้ด้วย” นางเกศทิพย์กล่าว

ไทม์ไลน์ฉีดไฟเซอร์เด็กนักเรียน

สำหรับไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ของ ศธ.ได้วางแผนไว้ มีดังนี้

วันที่ 10-17 กันยายน 2564 : สถานศึกษา จัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

วันที่ 17-22 กันยายน 2564 : สถานศึกษาจัดประชุมทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนให้เด็ก


วันที่ 21-24 กันยายน 2564 : สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน ซึ่งในวันนั้นสถานศึกษาจะทราบจำนวนเด็กที่ต้องการฉีดแน่นอนแล้ว

วันที่ 25 กันยายน 2564 : สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) แล้วนำส่งศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ. )

วันที่ 26 กันยายน 2564 : ศธจ., ผู้อำนวยการ สพท., อศจ., ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียนเพื่อนำส่งสาธารสุขจังหวัด

วันที่ 28-30 กันยายน 2564 : สาธารสุขจังหวัดวางแผนการรับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนเป็นรายโรงเรียน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 : สถานศึกษารับทราบกำหนดการและจัดเตรียมสถานที่ และจะทำการนัดนักเรียนให้มาฉัดวัคซีนที่สถานศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 : เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ