เงื่อนไขเปิด สถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ 3 ระยะ เริ่ม พ.ย. 2564

อว. เผยเงื่อนไขเปิดสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564 แต่ละพื้นที่ควบคุมต้องปฏิบัติอย่างไร

วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันทั่วประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการเปิดสถาบันอุดมศึกษา

1. เมื่อสถานการณ์ในระดับพื้นที่คลี่คลาย และให้ใช้อาคารสถานที่ได้

2. จัดให้มีระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลเมื่อมีการติดเชื้อ

3. มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกทุก 2 สัปดาห์ และสามารถปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ได้

ช่วงเวลาเปิดทำการของสถาบันอุดมศึกษา

จัดให้มีการประเมินร่วมกันกับทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 • ระยะที่ 2 ธันวาคม 2564
 • ระยะที่ 3 มกราคม 2564

การทำกิจกรรม-ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

1. ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา


2. กำหนดจำนวนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงการป้องกันการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันของผู้ปฏิบัติ เช่น มีผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดที่เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

3. จำนวนของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่เกินร้อยละ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 ไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ปกติ อาจใช้พื้นที่เปิดโล่งของสถาบัน เช่น สนามกีฬา การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ปรับวิธีการเรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, Project Based
 • ระยะที่ 2 ไม่เกิน 50% ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ปกติ อาจใช้พื้นที่โล่งของสถาบันจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับวิธีการเรียนรู้เป็นแบบ Problem Based, Project Based
 • ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ในขณะนั้น อาจสามารถใช้พื้นที่เปิดโล่งของสถาบัน ภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค. และจังหวัด การสอนระบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และเรียนกับอาจารย์ผู้สอน (การฝึกปฏิบัติที่ใช้อุปกรณ์ภายในสถาบันฯ)

4. การเข้ามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทำกิจกรรมกลุ่ม จำแนกตามพื้นที่ควบคุม (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค.) ดังนี้

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่เกินกลุ่มละ 25 คน
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่เกินกลุ่มละ 50 คน
 • พื้นที่ควบคุม ไม่เกินกลุ่มละ 100 คน
 • พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ 200 คน
 • พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่เกินกลุ่มละ 500 คน

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมหรือลดหย่อนเกณฑ์บางอย่างได้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นสำคัญ

อ่านแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ