ธรรมศาสตร์ยกเลิกคำนำหน้าชื่อนักศึกษาในวิทยานิพนธ์

ธรรมศาสตร์ ยกเลิกคำนำหน้าชื่อนักศึกษาในวิทยานิพนธ์
ภาพจาก pixabay

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับปรุงคู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อและวันเดือนปีเกิดในประวัติผู้เขียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศวิทยานิพนธ์ไม่ต้องใส่คำหน้าชื่อและวันเดือนปีเกิดในประวัติผู้เขียน

ด้วยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงคู่มือและ Template การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมความต้องการของคณะและนักศึกษา โดยคู่มือและ Template ใหม่ได้ถูกปรับปรุงใหมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.เพิ่มการทำสารบัญรูปภาพและตารางอัตโนมัติ
2.เพิ่มไฟล์ Template ในรูปแบบ LaTex
3.ลดความซ้ำของหน้าปก โดยตัดหน้าปกในออก

  • วิทยานิพนธ์ภาษาไทย ตัดหน้าปกในภาษาไทยออก แต่ยังมีหน้าปกในภาษาอังกฤษ ตามด้วยหน้าอนุมัติ
  • วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ตัดหน้าปกในภาษาอังกฤษออก ตามด้วยหน้าอนุมัติ
  • วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศอื่น ตัดหน้าปกในภาษานั้น ๆ ออก แต่ยังคงมีหน้าปกในภาษาอังกฤษ ตามด้วยหน้าอนุมัติ

4.ยกเลิกการใส่คำนำหน้านาม ได้แก่ นาย นาง นางสาว
5.ยกเลิกการใส่วันเดือนปีเกิด ในหน้าประวัติผู้วิจัย
6.หน้าประวัติผู้วิจัย ผู้วิจัยเลือกได้ว่าต้องการใส่ข้อมูลนี้ในวิทยานิพนธ์หรือไม่

ทั้งนี้ หอสมุดได้เผยแพร่คู่มือและ Template ฉบับปรับปรุง 2564 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้เพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของหอสมุด ที่ https://library.tu.ac.th/academi…/thesis-templates-manuals