เปิด 4 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู 1.4 ล้านล้านบาท

หนี้ครู

ศธ.เปิด 4 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินครู 9 แสนราย จำนวน 1.4 ล้านล้านบาท ล่าสุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยแล้ว 70 แห่ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15 ก.พ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด

จากข้อมูลพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้สินในระบบประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท มีครูที่เป็นหนี้อยู่ประมาณ 900,000 ราย ซึ่ง ศธ.เห็นคุณค่าของครูเป็นคนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงต้องการช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้ครู มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำลังดำเนินการในระยะแรก ดังนี้

1.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์และสถาบันการเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวน 108 แห่ง ได้ทยอยเข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วประมาณ 70 แห่ง

โดยมี 10 แห่ง ที่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ต่ำกว่า 5% และเร่งดำเนินการขยายผลให้มากที่สุด รวมถึงประสานกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อชะลอการดำเนินคดีทางกฎหมายกรณีหนี้สินครู

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 25,000 ราย ตลอดจนร่วมกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงหนี้สินรายบุคคลทุกด้าน ควบคุมไม่ให้มีหนี้เกิน 70% ของเงินเดือน ลดการสร้างหนี้ใหม่ พร้อมเน้นย้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.ประสานให้มีสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยระดับเขตพื้นที่จะเป็นการไกล่เกลี่ยหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ภายในหน่วยงาน ส่วนกรณีที่มีหลายส่วนมาเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการในระดับจังหวัด

3.มีการหารือเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ โดยพิจารณาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หาแนวทางการนำบำเหน็จตกทอด หุ้นสหกรณ์ เงินฝาก กบข. มาลดหนี้หรือค้ำประกันหนี้ เป็นต้น

4.ร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลด้านการเงิน ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการเงิน เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ จะได้บริหารจัดการเงินของตนได้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศธ.ได้เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครู”

โดยให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนผ่าน https://td.moe.go.th/ แสดงความจำนงที่จะให้ ศธ.เป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ล่าสุดมีครูเข้ามาลงทะเบียน 7,000-8,000 คนแล้ว