สอบตั๋วครู 18-19 ก.พ. 65 เช็กกำหนดการ เงื่อนไขเข้าห้องสอบ

ข้าราชการ
Photo : Facebook กรมการปกครอง fanpage

คุรุสภา จัดสอบตั๋วครู 18 – 19 ก.พ. 65 เคร่งมาตรการคุมโควิด ผู้เข้าสอบตรวจ ATK โชว์ใบรับรองแพทย์ หากไม่มีหมดสิทธิสอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภาได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยกำหนดให้วันนี้ (18 ก.พ.) และวันพรุ่งนี้ (19 ก.พ.) เป็นการทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางวิชาชีพครูโดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

  • เวลา 09.30 – 11.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • เวลา 15.00 – 16.30 น.สอบวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

  • เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาชีพครู

แสดงผลตรวจ ATK

สำหรับผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ

หรือเอกสาร แสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล ที่มีลายเซ็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้ตรวจรับรอง และมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำกับ (ใบประกอบโรคศิลปะ) ไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึง วันสอบ (จะต้องใช้ผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูได้