เด็กติดโควิดลงทะเบียน TCAS65 แล้ว 197 คน เพิ่มสนามสอบพิเศษ 18 แห่ง

tcas65

เด็กติดเชื้อโควิด-กลุ่มเสี่ยงสูง ลงทะเบียนแจ้งขอเข้าสอบ TCAS65 วันแรก 197 คน เปิดสนามสอบพิเศษ 18 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทปอ.อว.ได้ดูแลโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิสอบ” เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิเข้าสอบในระบบ TCAS เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อว. จัดห้องสอบพิเศษที่มีความปลอดภัยสูง แยกบริเวณชัดเจน เข้มงวดด้วยมาตรการทางสาธารณสุข บางแห่งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พักและอาหารให้

ขณะนี้ทาง ทปอ.ได้เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันแรกในวันที่ 7 มี.ค. โดยทางออนไลน์แล้ว พบว่าในวันแรกมีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการจัดสอบแบบพิเศษนี้แล้ว 197 คน โดยเป็นผู้ที่ติดเชื้อ 183 คน และผู้มีความเสี่ยงสูง 14 คน ซึ่งแจ้งขอเข้าสอบในวันที่ 12 มี.ค. มากที่สุด จำนวน 197 คน รองลงมาคือวันที่ 20 มี.ค. และ 19 มี.ค. จำนวน 171 และ 170 คน ตามลำดับ

ปลัด อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สนามสอบพิเศษทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ได้มีระบบ Open Chat เพื่อประสานงานให้นักเรียนที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดในการจัดสอบ โดยให้ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูงลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งทาง ทปอ.อว. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มสนามสอบพิเศษ จากเดิม 7 แห่ง เป็น 18 แห่งทั่วประเทศแล้ว และอาจจะมีเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสม มีระบบและมาตรการการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดสำหรับผู้เข้าสอบทั้งที่ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อแยกจากกันชัดเจน

“สำหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในระบบ TCAS65 ได้กำหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เม.ย. 2565 และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 20 เม.ย. 2565 โดยมีจำนวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT/PAT จำนวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ จำนวน 155,282 คน”

เช็กสนามสอบ TCAS65

สำหรับสนามสอบทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้

1. สนามสอบพิเศษ ม.​ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ ม.​ธรรมศาสตร์)
2. สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่)
3. สนามสอบพิเศษ ม. เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีสุรนารี)
4. สนามสอบพิเศษ ม. ขอนแก่น (ศูนย์สอบ ม. ขอนแก่น)
5. สนามสอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์)
6. สนามสอบพิเศษ ม. สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ ม. สงขลานครินทร์)
7. สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์สอบ ม. บูรพา)
8. สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง (ศูนย์สอบ ม. บูรพา)
9. สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ ม.​บูรพา)
10. สนามสอบพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ ม.​ศิลปากร)
11. สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์สอบ ม.​เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
12. สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์สอบ ม.​เกษตรศาสตร์)
13. สนามสอบพิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม.​นเรศวร)
14. สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์สอบ ม.​เชียงใหม่)
15. สนามสอบพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบลราชธานี)
16. สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ ม.​สงขลานครินทร์)
17. สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี)
18. สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์