มอนเดลีซ เปิดตัว “M Hero” สื่อเรียนรู้แอนิเมชั่น กระตุ้นเด็กไทยใส่ใจอาหารเช้า

“บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด” ตอกย้ำความสำคัญของอาหารเช้าในหมู่เยาวชนไทย ผ่านโครงการอาหารเช้าสุขหรรษา– JOY Breakfast จัดกิจกรรมโร้ดโชว์และสื่อการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน

เพราะอาหารเช้าสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กวัยเรียนเหนือสิ่งอื่นใด แต่สำหรับเด็กไทยแล้ว มีจำนวนถึงกว่าร้อยละ 50 ที่มีแนวโน้มขาดการรับประทานมื้อเช้าที่มีคุณภาพ (จากผลวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556)

“ณัฐณี เกษมรัฐกุล” หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา – JOY Breakfast เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมอนเดลีซ ประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้าของเยาวชนไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (JOY Schools) ที่บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

โดยในปี 2560 นี้ นอกจากการสนับสนุนอาหารเช้าผ่านการมอบทุนมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อไปยัง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน จ.สมุทรปราการ และ จ.ฉะเชิงเทรา มอนเดลีซยังได้จัดทำวิดีโอแอนิเมชั่นสุดสร้างสรรค์ ผ่านตัวละครการ์ตูน “M Hero” ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และดำเนินเรื่องน่าติดตาม ให้น้องๆ วัยเรียนเข้าใจได้ง่าย สนุกสนานและเพลิดเพลินอย่างเหมาะสม โดยโครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมด้านไอทีมาบูรณาการสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

“เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับประทานมื้อเช้า เราจึงจัดทำสื่อในรูปแบบเอ็ดดูเทนเมนท์ โดยการใช้พี่ M Hero เป็นตัวสื่อให้เด็กๆ รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของมื้อเช้า ทั้งในการ์ตูนแอนิเมชั่นและแมสคอต เพื่อให้เด็กๆ สัมผัสและเข้าถึงได้จริงๆ และพี่ M Hero ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนน้องๆ ผ่านกิจกรรม M Hero โร้ดโชว์ใน 4 โรงเรียน พร้อมสนุกกับกิจกรรมเล่านิทานโภชนาการ และเอร็ดอร่อยกับการปรุงอาหารมื้อเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ โดยพนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซ ซึ่งเด็กๆ ก็ให้ความสนใจอย่างมากและเข้าใจว่ามื้อเช้าสำคัญต่อพัฒนาการของพวกเขาอย่างไร”

“ณัฐณี” กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการขยายการรับรู้ถึงความสำคัญของอาหารเช้า มอนเดลีซ ประเทศไทย จึงได้มอบสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบวิดีทัศน์แอนิเมชั่นจำนวน 5,000 ชุด รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวน 100 เครื่อง รวมมูลค่า 3,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ (ICU) ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ

“ทั้งหมดนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของมอนเดลีซในการสนับสนุนพัฒนาการของเยาวชนไทย ผ่านการได้รับโภชนาการที่ดี และไม่จำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น โครงการอาหารเช้าสุขหรรษา – JOY Breakfast และพี่ M Hero จะถูกนำเป็นต้นแบบเพื่อถ่ายทอดโดยมอนเดลีซในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”