นายกฯหนุนห้องเรียนอาชีพ เรียน ม.ปลายคู่ขนานอาชีวะ จบการศึกษาได้วุฒิ 2 ใบ

นายกฯหนุนห้องเรียนอาชีพ เปิดทางเลือก ม.ปลาย มีงานทำแบ่งเบาภาระครัวเรือน ประเดิมเทอมแรก 6 โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการปรับรูปแบบการศึกษาในห้องเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบแล้วสามารถหางานทำในพื้นที่บ้านเกิดได้ รัฐบาลได้จัดทำโครงการห้องเรียนอาชีพ นำรายวิชาสายอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมาสอนคู่ขนานกับสายสามัญในห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยจับมือกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง เปิดสาขาการโรงแรม และคหกรรมขึ้น และโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นราธิวาส ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เปิดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างเชื่อมโลหะ เพื่อรองรับการลงทุนและการก่อสร้างที่กำลังขยายตัวในพื้นที่ เป็นต้น โดยเริ่มต้นในภาคการศึกษา 1/2560 เป็นภาคเรียนแรก ซึ่งเด็กที่จบการศึกษาจากห้องเรียนอาชีพจะได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกได้ว่าจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือจะทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอนพื้นฐานในการบริหารจัดการธุรกิจให้นักเรียนที่เรียนจบแล้วอาจเลือกเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเองได้

นอกจากนี้ ยังได้เปิดห้องเรียนอาชีพ 6 โรงเรียน มีนักเรียนแล้วรวม 310 คน ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ ได้แก่ 3 โรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือ โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โรงเรียนเวียงสุวรรณ์วิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา และอีก 3 โรงเรียน ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน คือ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย และโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

“นายกฯให้กำลังใจทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการช่วยกันให้นักเรียนมัธยมปลายมีทางเลือกมากขึ้น สามารถสร้างรายได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งกำชับกระทรวงศึกษาธิการ ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อวางแผนผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าเด็กที่เรียนในสายอาชีพไม่ใช่เด็กที่เรียนไม่เก่ง แต่เป็นเด็กที่จะสามารถเริ่มทำงานสร้างรายได้ได้เร็วกว่า และในอนาคตควรขยายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศนอกเหนือจากเขตพัฒนาพิเศษ” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์