รอบ 3 Admission #DEK65 ประกาศผลวันนี้ ! ยืนยัน-สละสิทธิวันไหน

tcas65

สอบ TCAS65 รอบ 3 Admission ประกาศผลครั้งที่ 1 วันนี้ (18 พ.ค.) เช็กไทม์ไลน์ประกาศผลรอบ 2-ยืนยันสิทธิ สละสิทธิต้องทำอย่างไร 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (18 พฤษภาคม) เป็นครั้งแรกของการประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น ภายหลังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ กสพท. ได้เปิดรับสมัครในระบบ mytcas.com เมื่อวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาผู้สอบที่ต้องการประมวลผลการสอบครั้งที่ 2 หากผลการสอบยังไม่ตรงกับอันดับที่ผ่านการคัดเลือกที่ต้องการ สามารถเลือกประมวลอีกครั้งจากข้อมูลที่สมัครไว้ ในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2565 และจะประกาศผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดการการดำเนินการทั้งหมดมีดังนี้

 • ประกาศผลครั้งแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผลครั้งที่สอง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิรอบ 3 ครั้งแรกวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
 • ยืนยันสิทธิรอบ 3 ครั้งที่สอง ยืนยันสิทธิอัตโนมัติ
 • ผู้ที่ต้องการสละสิทธิ หากไม่ต้องการเรียนไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

เช็กมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสมัครรอบ 3 Admission

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา
 • สถาบันพระบรมราชชนก

รอบที่ 4 Direct Admission


ทั้งนี้ หากผู้ที่พลาดการสอบรอบ 2 Admission สามารถสมัครสอบรอบ 4 Direct Admission อีกครั้งผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

 • สมัครวันที่ 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2565
 • ยืนยันสิทธิในระบบ รอบแรก วันที่ 8-9 มิถุนายน 2565
 • ยืนยันสิทธิในระบบ รอบที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565
 • สละสิทธิในระบบ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ