“รพ.พิษณุเวช” บุกลงทุนอุตรดิตถ์ทุ่ม 500 ล้านเฟส 1-

ขยายลงทุน - โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก ขยายการลงทุนไปที่ จ.อุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในเมืองนี้ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเข้าเมืองอุตรดิตถ์และยังเตรียมที่จะลงทุนโครงการย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่อีกด้วย

โรงพยาบาลพิษณุเวช เมืองพิษณุโลก สยายปีกทุ่มงบฯ 500 ล้าน ผุดโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์ เฟส 1 รองรับผู้ป่วยนอก 150-200 คน/วัน มั่นใจชื่อเสียง คุณภาพ พร้อมเจาะตลาดจังหวัดใกล้เคียง-สปป.ลาว เล็งลงทุนสร้างย่านธุรกิจแห่งใหม่เมืองลับแล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า โรงพยาบาลพิษณุเวชได้เข้าไปลงทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์ บนเนื้อที่ 28 ไร่ บริเวณสี่แยกเข้าเมืองอุตรดิตถ์ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์ เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ และการพัฒนาอื่น ๆ ให้เป็นย่านธุรกิจ หรือย่านเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัด เนื้อที่ 17 ไร่

ทั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน ทำให้คู่แข่งน้อย ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งด้านการแพทย์สำหรับผู้รับบริการด้วย อีกทั้งเป็น 1 ใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มีการส่งต่อผู้รับบริการมาที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โดยปัจจุบันมีผู้รับบริการจาก จ.อุตรดิตถ์ เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลพิษณุเวชประมาณ 10% ขณะเดียวกันมีผู้รับบริการบางส่วนเลือกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอีก 4 แห่ง ใน จ.พิษณุโลก

ขณะเดียวกัน อุตรดิตถ์ยังมีด่านชายแดนภูดู่ อ.บ้านโคก ซึ่งมีเขตติดกับ สปป.ลาว ถ้าหากมีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด อาจจะช่วยเพิ่มศักยภาพของจังหวัดมากขึ้น รวมถึงอยู่ไม่ไกลจากพิษณุโลก ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น ในเคสที่หนัก ๆ เกินศักยภาพของโรงพยาบาลพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ก็จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อที่จะได้รับการรักษาขั้นสูงต่อไป

สำหรับการลงทุนเฟสแรกจะเป็นอาคาร 4 ชั้น ให้บริการในระดับทุติยภูมิ รองรับผู้รับบริการได้ 50 เตียง ใช้งบฯลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งในส่วนของที่ดิน ค่าอุปกรณ์ เครื่องมือ และเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ไตรมาส 4 ปี 2561 หรือปี 2562 ซึ่งเริ่มแรกจะเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) ห้องฉุกเฉิน และให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) โดยส่วนไหนเสร็จก่อนก็จะเปิดให้ใช้บริการก่อน

ในช่วงเปิดตัวคาดว่าจะมีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก 150-200 คน/วัน และผู้ป่วยใน 20-30 คน/วัน แต่ในระยะ 5 ปี เมื่อทุกอย่างดำเนินการอย่างเต็มที่ คาดว่าผู้ใช้บริการอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยกลุ่มลูกค้าจะมีทั้งชาวอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่ สุโขทัย รวมถึงชาวไซยะบุรี สปป.ลาว ด้วย

ขณะที่การลงทุนในส่วนที่ 2 จะเป็นการพัฒนาย่านธุรกิจแห่งใหม่ของอุตรดิตถ์ ประมาณ 17 ไร่ เพราะอยากจะทำให้ จ.อุตรดิตถ์คึกคัก เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การศึกษา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันของบุคคล สังคม และเป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนในจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผน

นายแพทย์อธิวัฒน์กล่าวต่อว่า จุดเด่นของโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์ คือ ชื่อเสียงของโรงพยาบาลแม่ ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวชมีชื่อเสียงที่ดีมากในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งด้านการเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ด้านคุณภาพแพทย์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น สำหรับทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน


“ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลด้านคุณภาพ การให้บริการ ทำให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ และบุคลากรบางส่วนจากโรงพยาบาลพิษณุเวช ไปโรงพยาบาลพิษณุเวช-อุตรดิตถ์ได้ ซึ่งทำให้ผู้รับบริการจะได้รับมาตรฐานเดียวกัน หากไม่สามารถรักษาได้ก็มีกระบวนการส่งต่อ ดังนั้นผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล ที่สำคัญเราต้องการเป็นโรงพยาบาลที่นำเสนอสิ่งที่ดี ในราคาที่จับต้องได้” นายแพทย์อธิวัฒน์กล่าว