หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยเครดิตเรตติ้ง A+ ดอกเบี้ยสูง 3.25% เปิดจอง 1 ก.ย. 65

ปูนซิเมนต์ไทย

“ปูนซิเมนต์ไทย” เสนอขายหุ้นกู้ เครดิตเรตติ้ง A+ อายุ 3 ปี 11 เดือน วงเงิน 15,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี เปิดจองตั้งแต่ 1 กันยายนนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะเป็นการทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 10,000 ล้านบาท

โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย และผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

โดยเสนอขายหุ้นกู้ SCC อายุ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2569อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 1-7 กันยายน 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565

วันที่ 26-28 กันยายน 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย/หุ้นกู้เอสซีจีแพคเกจจิ้งและหุ้นกู้เอสซีจี เคมีเคิล

วันที่ 29-30 กันยายน 2565 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ช่องทางจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ประกอบด้วย

  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยธุยา

ทั้งนี้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ประกอบธุรกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1.ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2.ธุรกิจเคมิคอลส์ และ 3.ธรุกิจแพ็กเกจจิ้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ