แบงก์เจรจาตั้ง JV AMC “ตงฮั้ว” แข่งประมูลซื้อหนี้เสีย 3,500 ล้าน

เงินบาท

แบงก์เจรจาตั้ง JV AMC “บริษัทบริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว” เข้าแข่งประมูลซื้อหนี้เสียมูลค่า 3,500 ล้านบาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตงฮั้ว จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการ JV AMC จากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเข้าร่วมบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในภาระหนี้ 3,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
สินทรัพย์ด้อยคณภาพ

เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ยื่นเสนอแผนธุรกิจและรายละเอียดเพื่อการร่วมทุนต่อธนาคารดังกล่าวในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว