“ธนารักษ์” คาดอีก 1 เดือน เปิดประมูล “บ้านคนไทยประชารัฐ” กว่า 2 พันยูนิตใน 8 จังหวัดได้

“ธนารักษ์” คาดอีก 1 เดือน เปิดประมูล “บ้านคนไทยประชารัฐ” กว่า 2 พันยูนิตใน 8 จังหวัดได้ ชี้กำหนดทีโออาร์เปิดให้เอกชนลงทุนเชิงพาณิชย์ได้ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการบ้านคนไทยประชารัฐที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไปแล้วนั้น คาดว่าในอีก 1 เดือน จะสามารถเปิดประมูลหาเอกชนมาพัฒนาโครงการได้พร้อมกันทั้ง 8 พื้นที่ รวมกว่า 2,000 ยูนิต (เฉพาะบ้าน) คือ จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ลำปาง ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และนครพนม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดประกาศรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่

“ตอนนี้เราอยู่ระหว่างออกทีโออาร์ ซึ่งในทีโออาร์จะแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ 70% เป็นพื้นที่สร้างบ้าน และ อีก 30% เป็นเชิงพาณิชย์ โดยจะให้เอกชนเข้ามาประกวดราคา เสนอค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ซึ่งในส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์จะคิดตามอัตราที่ค่าธรรมเนียมเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว ส่วนที่เป็นบ้านจะคิดเชิงสงเคราะห์ แต่เวลาเสนอราคาให้คิดรวมกันมา ทั้งนี้ ระยะเวลาเช่า 30 ปี” นางสาวอมรรัตน์กล่าว

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะซื้อบ้านคนไทยประชารัฐได้ เป็นไปตามมติ ครม. ที่กำหนดไว้ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 11 ล้านคน 2.ผู้มีรายได้ไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทต่อเดือน และ 3.ประชาชนทั่วไป ซึ่งการจะได้รับสิทธิจะให้ความสำคัญกับกลุ่มที่ 1 เป็นลำดับแรก

นางสาวอมรรัตน์ กล่าวอีกว่า ระหว่างนี้ได้ให้ธนารักษ์ในแต่ละพื้นที่โครงการ นำเอกชนที่สนใจลงดูพื้นที่ เช่นเดียวกับผู้ซื้อที่จะกำหนดกลุ่มให้ชัดเจน

“การที่เราให้มีเชิงพาณิชย์ได้ 30% ก็เพื่อมาอุดหนุนค่าส่วนกลางให้แก่ส่วนที่เป็นบ้าน โดยดูแลตลอด 30 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” นางสาวอมรรัตน์กล่าว