คลังเร่ง 1.9 ล้านคน ใช้จ่าย “คนละครึ่ง” ภายในพรุ่งนี้ ก่อนโดนตัดสิทธิ

คนละครึ่ง เฟส 5 1 กันยายนนี้

คลังเร่งประชาชน 1.92 ล้านคน ใช้จ่าย “คนละครึ่ง” ครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายนนี้ ก่อนโดนตัดสิทธิ ชี้ล่าสุดยอดใช้จ่ายพุ่ง 1.77 หมื่นล้านบาท แนะใช้สิทธิตามเงื่อนไขโครงการ

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. ยังคงเหลือจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ประมาณ 1.92 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการ จึงขอเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิดังกล่าวให้เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 14 กันยายน 2565) เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิม) ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อีกประมาณ 2.45 ล้านคน จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมดังกล่าวกดยืนยันสิทธิและเร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบบพบหน้า (Face-to-face) และ/หรือสามารถใช้สิทธิโดยการซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ช้อปปี้ฟู้ด ไลน์แมน แกร็บฟู้ด ฟู้ดแพนด้าและทรูฟู้ดได้อีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะสามารถใช้จ่ายครั้งต่อไปเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 34.73 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 20,406.7ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 11.81 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 2,352.9 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 817,431 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 162.4 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมจำนวน 21.96 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 17,767.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จำนวน 147,902 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 22.10 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 17,891.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 9,067.2 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 8,824.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสม แบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,798.0ล้านบาท ร้านธงฟ้า 4,000.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 904.2 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 5,890.5 ล้านบาท ร้านบริการ 282.5 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 15.8 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 24.02 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิม ที่ได้รับสิทธิจำนวน 23.82 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.36 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.94 หมื่นราย

“การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 568.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 292.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 275.8 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.84 หมื่นราย”

Advertisement

นอกจากนี้โฆษกกระทรวงการคลังยังขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 อย่างเคร่งครัด และประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ช่วยดำเนินการใช้สิทธิโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการซึ่งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้