STARK ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น 2 บริษัทเยอรมัน ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารถ-EV Charging

STARK ทุ่ม 2 หมื่นล้านซื้อหุ้น 100% 2 บริษัทสัญชาติเยอรมัน ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารถยนต์-EV Charging Solution

ผู้ถือหุ้น STARK อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น “LEONI Kabel GmbH” และ “LEONIsche Holding Inc” ผู้ผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ และ EV charging solutions อันดับ 1 ของโลกสัญชาติเยอรมัน ในสัดส่วน 100% มูลค่าการลงทุน 2 หมื่นล้านบาท คาดธุรกรรมแล้วเสร็จในไตรมาส 4/2565 นี้

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc ในสัดส่วน 100% มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560.00 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ล้านบาท)

พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,875,206,607 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และมีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 

โดยการเข้าลงทุนซื้อกิจการ Business Group Automotive & EV cable (BG AM) ในชื่อบริษัท LEONI Kabel ซึ่งบริษัทย่อยของ LEONI AG (“LEONI”) ที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH เป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ BG AM ที่บริษัท STARK เข้าซื้อกิจการ 100% นี้ ดำเนินธุรกิจผลิตสายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (Automotive cable) และสายไฟสำหรับ EV charging solutions ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดขายปี 2021 ประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี และโรงงานผลิต 10 แห่งใน 7 ประเทศทั่วโลก

ได้แก่ เยอรมนี โปแลนด์ สโลวะเกีย ฮังการี ตุรกี เม็กซิโก และจีน โดยมี end-users เป็น OEM ผู้ผลิตรถยนต์สันดาป และรถ EV แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกทั้งค่ายยุโรป อเมริกัน ญี่ปุ่น และจีน จะเป็นการต่อยอดและขยายธุรกิจของ STARK เข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ Automotive, EV และ Charging Solutions จากเดิมที่ STARK เป็นผู้นำอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียนในสายไฟฟ้ากลุ่ม Power Cable อยู่แล้ว

ประธานกรรมการ STARK กล่าวอีกว่า ด้วยศักยภาพและเทคโนโลยีของ LEONI ที่เป็นผู้นำด้านสายไฟ Automotive & EV อันดับ 1 ของโลก ประสบการณ์ยาวนานและฐานลูกค้าTier 1 & Tier 2 ที่แข็งแกร่งทั่วโลก และมี Synergy ที่ชัดเจนกับธุรกิจ Power Cable เดิมของ STARK ทั้งในเรื่อง Supply Chain การจัดซื้อวัตถุดิบโดยใช้ Economies of Scale

อีกทั้งแผนการขยายธุรกิจ LEONI เข้าภูมิภาคอาเซียนที่ STARK มีฐานการผลิตอยู่แล้ว และความเป็นไปได้ที่จะขยายการผลิต Power Cable ของ STARK ไปในตลาดต่างประเทศที่ LEONI มีฐานการผลิตอยู่แล้ว ตามแนวโน้มของโลกในเรื่อง Deglobalization 

“เราคาดการณ์ว่าจะลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2565 และจะรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มทันทีส่งผลให้ภาพรวมทั้งในแง่รายได้และกำไรปีนี้ นอกจากนี้ อีกทั้งคณะผู้บริหารของ LEONI เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตสายเคเบิลยานยนต์ยาวนานกว่า 20 ปี

Advertisement

สามารถถ่ายทอดความรู้ และ Know-How เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Industrial 4.0 มาใช้กับการผลิตของ STARK และการนำเทคโนโลยีเยอรมัน มาสร้าง Value Added ให้กับธุรกิจสายไฟ Power Cable อีกด้วย” นายชนินทร์กล่าว