พรุ่งนี้วันแรก! ธนารักษ์จ่ายเหรียญที่ระลึกพระบรมศพ ร.9 แนะเตรียมใบเสร็จ-บัตรปชช.ตัวจริง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 มกราคม 2561) กรมธนารักษ์เปิดให้รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับผู้สั่งจองรอบแรกสามารถรับเหรียญที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ และธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในการรับเหรียญยังสถานที่สั่งจองนั้นมีเวลาให้ถึง 6 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการรับเหรียญ ประชาชนสามารถจัดสรรเวลาทยอยมารับเหรียญได้ ไม่จำเป็นต้องมารับในช่วงแรกๆ

ทั้งนี้หากผ่านพ้น 6 เดือนไปแล้ว หรือผ่านพ้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สามารถนำใบยืนยันการรับจองเหรียญมาติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ กรมธนารักษ์/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในเขตจังหวัดที่จองเหรียญฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งกรมธนารักษ์ต้องเก็บรักษาเหรียญไว้เป็นเวลา 10 ปี ตามระเบียบของราชการ หลังจากนั้นจะพิจารณาว่าจะทำอย่างไร

นายพชร กล่าวว่า ผู้สั่งจองเหรียญไว้ต้องเตรียมเอกสารเพื่อมารับเหรียญ หากมารับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ส่วน กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา) กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

ทั้งนี้ กรณีจองเหรียญรอบ 2 ที่ธนาคารและมีการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายรวมอยู่ด้วยนั้น ธนาคารจะจ่ายเฉพาะเหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญคิวโปรนิกเกิล ส่วนเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ต้องมารับที่หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์ โดยธนาคารจะถ่ายสำเนาใบยืนยันการรับจองเหรียญ พร้อมประทับตราธนาคาร และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเหรียญ พร้อมชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ให้แก่ผู้สั่งจองเหรียญ โดยผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายรอบที่ 2 สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมเป็นต้นไป

Advertisement

นายพชร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมเปิดให้ประชาชาชนผู้สนใจ สั่งจองเหรียญที่ระลึก มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 5 หมื่นบาทมียอดสั่งจองกว่า 1.4 แสนเหรียญ เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2 พันบาท มียอดสั่งจอง 7 แสนเหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3 พันบาท ยอดสั่งจอง 7.9 หมื่นเหรียญ และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท มียอดสั่งจองกว่า 10 ล้านเหรียญ

 

ที่มา มติชนออนไลน์