แบงก์ชาติยกระดับความเข้มงวดกลุ่มนักเก็งกำไรค่าเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ยกระดับความเข้มงวดการติดตามการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ หลังจากที่ผ่านมาเจอสถาบันการเงินในประเทศบางแห่งเอื้อให้คนเก็งกำไรค่าเงิน ธปท.ยังติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดที่สำคัญยังมีการตักเตือน และลงโทษผู้ที่ทำผิดแล้ว

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากการยกระดับความเข้มงวดในการติดตามการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ร่วมตลาดในช่วงที่ผ่านมา ธปท. พบว่า มีสถาบันการเงินในประเทศไทยบางแห่งเอื้อให้เกิดธุรกรรมที่เข้าข่ายขัดกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ธปท. จึงได้ดำเนินการตักเตือนและลงโทษสถาบันการเงินที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ธปท. ขอกำชับว่า ธปท. มีนโยบายและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและขอให้ สง. งดทำธุรกรรมที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร

ธปท.จะยังคงติดตามและตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงพร้อมทบทวนมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเงินทุนเคลื่อนย้ายต่อไปนางจันทวรรณ สุจริตกุล. ผู้ช่วยผู้ว่าการ. สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธปท. การลงโทษมีหลายแบบแล้วแต่กรณี เช่น ว่า การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ หรือ การงดทำธุรกรรมด้วย ซึ่งการลงโทษครั้งนี้ธนาคารที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยตรงไปแล้ว เชื่อว่าจะมีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ