คนละครึ่งเฟส 5 ใช้วันสุดท้ายวันนี้ รีบเลย

คนละครึ่ง

อย่าลืมใช้จ่ายคนละครึ่ง เฟส 5 วันสุดท้าย 31 ต.ค.นี้ ใครยังใช้สิทธิไม่ครบ รีบเลย 

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะสิ้นสุดลง ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้

โดย ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 10.26 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.71 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท จำนวน 10.82 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด

“ขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือ เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เร่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามช่องทางที่กำหนดภายในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า”

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 41,557.30 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.15 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,146.60 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.07 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 388.34 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 36,022.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,343.78 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,678.58 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 15,060.02 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,266.18 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,725.74 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,342.85 ล้านบาท ร้านบริการ 581.50 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 46.07 ล้านบาท


สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.70 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.32 หมื่นราย