คนละครึ่ง เฟส 5 วันสุดท้าย อีก 10.82 ล้านคน ใช้จ่ายไม่หมด รีบเลย

คนละครึ่งเฟส5

คลังเผยคนละครึ่ง เฟส 5 ใช้จ่ายวันสุดท้ายแล้ว ชี้ผู้ใช้สิทธิครบ 800 บาท มีอยู่ 11.08 ล้านคน อีก 10.82 ล้านคน ยังใช้ไม่หมด พร้อมสรุปมาตรการกระตุ้นบริโภค ยอดใช้จ่ายทะลุ 4.2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) เป็นวันสิ้นสุดโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ซึ่งผู้ได้รับสิทธิทุกรายสามารถใช้จ่ายได้ภายในวันนี้จนถึงเวลา 22.59 น. โดย ณ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 11.08 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.12 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด

นอกจากนี้ มีจำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท (วงเงินคงเหลือน้อยกว่า 200 บาท) จำนวน 10.82 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือ เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

และโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.26 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 42,269.8 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.16 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 5,172.8 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.08 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 392.2 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 36,704.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,696.1 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 18,008.7 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า


ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 15,313.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,418.1 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,767.4 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,564.7 ล้านบาท ร้านบริการ 594.7 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 46.7 ล้านบาท