ธปท.-เวียดนาม เปิดตัวเชื่อมระบบชำระเงิน หนุนการค้า-ใช้เงินสกุลท้องถิ่น

ธปท.ผนึกธนาคารกลางเวียดนาม เปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการเงินผ่านการชำระเงินด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการของทั้ง 2 ประเทศ ฟาก “ไทยพาณิชย์-กรุงไทย” พร้อมเดินหน้า “Cross Border QR Payment”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตามที่ธนาคารกลางเวียดนาม และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้นวัตกรรมด้านการชำระเงินด้วย QR Code ไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศในการชำระเงินระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคตนั้น

โดยที่ผ่านมาเวียดนามและไทยได้ร่วมจัดพิธีเปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของสองประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายเหวียน กิม อัน รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมสาธิตการชำระเงินระหว่างไทยและเวียดนามด้วย QR Code ในการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการของทั้งสองประเทศ

Advertisement

ผลสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างไทยและเวียดนามครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าของทั้งสองประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาระหว่างสองประเทศ เพื่อให้การชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกันมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงิน เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนมาทำธุรกรรมการเงินผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น

Advertisement

ล่าสุดธนาคารได้พัฒนาช่องทางชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cross Border QR Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายสินค้าและบริการในประเทศไทย ให้สามารถชำระเงินผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด Thai QR Payment และร้านค้าแม่มณีของธนาคารได้ และร่วมเปิดตัวในงาน The Official Launching Ceremony of Vietnam-Thailand Cross-Border Payment Linkage ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 46 ปีความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารพาณิชย์จากประเทศไทย และเวียดนามกว่า 10 ธนาคาร ร่วมเป็นสักขี

ธนาคารเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริการด้านระบบการชำระเงินระหว่างไทยและเวียดนามในครั้งนี้ จะสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดเต็มรูปแบบให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
ส่วนธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาระบบการชำระเงินทุกช่องทาง โดยเฉพาะการชำระเงินดิจิทัล ผ่าน Krungthai NEXT ด้วยบริการครอบคลุมทุกการใช้จ่าย รวมถึงบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน Cross-Border QR Payment เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”