สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 5 กุมภาพันธ์ 2561