ITC เทรดชั่วโมงแรกราคาพุ่ง 33.75 บาท ดันมาร์เก็ตแคปทะลุแสนล้าน

ITC เทรดชั่วโมงแรกราคาพุ่ง

บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ราคาเปิดตลาดอยู่ที่ 32.75 บาท และภายในชั่วโมงแรกราคาพุ่งขึ้นไปถึง 33.75 บาท ดันมาร์เก็ตแคปทะลุแสนล้านบาท

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) โดยมีราคาเปิดตลาดที่ 32.75 บาท คิดเป็นกำไร 0.75 บาทหรือ 2.34% จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่ 32 บาท

โดยเปิดตลาดเพียงชั่วโมงแรกทำราคาสูงสุดไปที่ 33.75 บาท ส่งผลให้มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดกว่าแสนล้านบาท นับเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่มของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ITC มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 3,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวม 660 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมที่ถือโดย TU 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 600 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 19,200 ล้านบาท มูลค่าเสนอขายรวม 21,120 ล้านบาท โดยถือเป็นหุ้นไอพีโอ (IPO) ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 96,000 ล้านบาท

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผลิต ทั้งการขยายโรงงานเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และรวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต