หนี้สิน 600 บจ. แตะ 34 ล้านล้าน เปิดตัวเลขภาระหนี้ 28 เซ็กเตอร์

หุ้น ทอง

หนี้สิน 600 บริษัทจดทะเบียนไทย แตะ 34.58 ล้านล้านบาท เปิดตัวเลขภาระหนี้ 28 เซ็กเตอร์ใน SET 

วันที่ 2 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลทางการเงินสำคัญของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART จำนวนทั้งสิ้น 665 บริษัท (ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565) พบว่า บจ.มีสินทรัพย์รวม 48,126,293 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 34,589,849 ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,332,211 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 11,457,836 ล้านบาท

โดยมีรายได้รวม 13,599,579 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 12,118,922 ล้านบาท มี EBITDA อยู่ที่ 2,271,987 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จำนวน 1,535,491 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 804,502 ล้านบาท

               

ทั้งนี้หากพิจารณารายเซ็กเตอร์ในส่วนของจำนวนหนี้สินของบจ. SET พบว่า
1.กลุ่มธุรกิจการเกษตร (AGRI) มีหนี้สิน 81,869 ล้านบาท
2.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) มีหนี้สิน 1,206,787 ล้านบาท
3.กลุ่มแฟชั่น (FASHION) มีหนี้สิน 17,464 ล้านบาท
4.กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME) มีหนี้สิน 14,805 ล้านบาท
5.กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON) มีหนี้สิน 17,843 ล้านบาท
6.กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (BANK) มีหนี้สิน 19,263,376 ล้านบาท
7.กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN) มีหนี้สิน 642,338 ล้านบาท
8.กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR) มีหนี้สิน 1,031,438 ล้านบาท
9.กลุ่มยานยนต์ (AUTO) มีหนี้สิน 43,695 ล้านบาท
10.กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM) มีหนี้สิน 64,012 ล้านบาท
11.กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER) มีหนี้สิน 437 ล้านบาท
12.กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) มีหนี้สิน 952,060 ล้านบาท
13.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (PKG) มีหนี้สิน 125,451 ล้านบาท
14.กลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (STEEL) มีหนี้สิน 56,874 ล้านบาท
15.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT) มีหนี้สิน 622,903 ล้านบาท
16.กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) มีหนี้สิน 1,164,804 ล้านบาท
17.กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองรีท (PF&REIT) มีหนี้สิน 143,422 ล้านบาท
18.กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) มีหนี้สิน 327,502 ล้านบาท
19.กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) มีหนี้สิน 4,855,287 ล้านบาท
20.กลุ่มเหมืองแร่ (MINE) มีหนี้สิน 402 ล้านบาท
21.กลุ่มพาณิชย์ (COMM) มีหนี้สิน 1,452,102 ล้านบาท
22.กลุ่มการแพทย์ (HELTH) มีหนี้สิน 133,291 ล้านบาท
23.กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) มีหนี้สิน 53,929 ล้านบาท
24.กลุ่มบริการเฉพาะกิจ (PROF) มีหนี้สิน 5,413 ล้านบาท
25.กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) มีหนี้สิน 193,538 ล้านบาท
26.กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) มีหนี้สิน 782,050 ล้านบาท
27.กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) มีหนี้สิน 161,563 ล้านบาท
28.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีหนี้สิน 1,229,179 ล้านบาท