รถไม่มีประกัน พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ เสียชีวิต 139 ราย ไร้เยียวยา

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด เผย อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พบเสียชีวิตจากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. กว่า 139 ราย ไม่ได้รับความคุ้มครอง เตือนเจ้าของรถทุกคันจะต้องทำประกัน พ.ร.บ. เป็นหลักประกันให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

วันที่ 6 มกราคม 2565 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รายงานว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ได้สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 2,440 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 317 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,437 คน

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับ 1 คือขับรถเร็วเกินกำหนด อันดับ 2 คือดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

Advertisement

สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.จำนวน 178 ราย และเสียชีวิตจากรถที่ยังไม่พบการมีประกันภัย พ.ร.บ.อีกจำนวน 139 ราย โดยบริษัทกลางฯ ได้ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีที่เสียชีวิต ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมงไปแล้ว จำนวน 146 ราย และจะดำเนินการเยียวยาให้ครบทุกคน

สำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. โดยจ่ายค่าเสียหายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท ต่อรายทันที (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

บัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทกลางฯและบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) ดังนี้

Advertisement
  • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
  • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาทต่อราย
  • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคน แล้วแต่กรณี
  • กรณีเป็นผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

สำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

สำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถคันที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจะต้องไปใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ขับขี่/เจ้าของรถที่ทำละเมิดเอง ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถทุกคันจะต้องไม่ลืมจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที

Advertisement

ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถของตนเองหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ไลน์ @iRVP หรือที่ www.rvp.co.th