ธปท.แนะภาคธุรกิจเร่งเจรจาเปลี่ยนสัญญาอิงดอกเบี้ย THBFIX ให้เสร็จไตรมาส 1/66

แบงก์ขึ้นดอกเบี้ย

ธปท.เร่งภาคธุรกิจเจรจาเปลี่ยนสัญญาอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอื่นก่อนยุติใช้ THBFIX ภายในไตรมาส 1/66 ลดความเสี่ยงจากราคา หลังพบสัญญาณการเจรจามีความล่าช้า โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาไม่ทันกำหนดสิ้นปี’68 แนะปรับสัญญาอ้างอิง THOR เป็นลำดับแรก

วันที่ 13 มกราคม 2566 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Thai Baht Interest Rate Fixing (THBFIX) หลังเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่ง ธปท.ได้สนับสนุนให้ธนาคารและธุรกิจคู่สัญญาเจรจาตกลงเพื่อเปลี่ยนสัญญาไปอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอื่นก่อนการหยุดเผยแพร่ THBFIX มาอย่างต่อเนื่องนั้น

ที่ผ่านมา พบว่าการเจรจาเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการรอจังหวะที่ภาวะตลาดเอื้ออำนวย หรือการหาข้อสรุปร่วมทำได้ยากกรณีมีหลายผู้ให้กู้ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพคล่องของธุรกรรมอัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่ลดลงตามระยะเวลาที่เหลือ อาจทำให้โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาไม่ทันมีมากขึ้น

               

ธปท.จึงขอแนะนำให้ธุรกิจเร่งเจรจาตกลงเพื่อเปลี่ยนสัญญาไปอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอื่นก่อนการหยุดเผยแพร่ THBFIX ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอื่นที่จะนำมาใช้ทดแทน ได้แก่ Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) ที่ ธปท.ร่วมกับผู้ร่วมตลาดจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ของตลาดในระยะยาว

รวมทั้ง Fallback Rate (THBFIX) ที่ ธปท.จัดทำให้เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ย THBFIX เพื่อทดแทนระยะสั้น ซึ่งมาตรฐานสากลจะกำหนดให้ใช้ Fallback Rate (THBFIX) ได้เฉพาะในสัญญาคงค้างที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอื่นได้ก่อนการหยุดเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX เท่านั้น

และไม่สามารถทำธุรกรรมใหม่ที่อ้างอิง Fallback Rate (THBFIX) ได้ จึงทำให้ในระยะต่อไป จะไม่มีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (mark-to-market) ของธุรกรรมคงค้าง และ ธปท.จะดำเนินการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) ถึงสิ้นปี 2568 เท่านั้น

ดังนั้น ธปท.สนับสนุนให้ธุรกิจพิจารณาปรับสัญญาไปอ้างอิง THOR เป็นลำดับแรก แต่หากยังไม่สามารถปรับสัญญาไปอ้างอิง THOR ได้ ขอให้ธุรกิจพิจารณาแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มข้อความระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลใช้ทดแทนเป็น Fallback Rate (THBFIX) ไปก่อน

และในกรณีที่ธุรกิจได้ตัดสินใจเลือกใช้ Fallback Rate (THBFIX) โดยไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปเป็น THOR ก็ควรเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จในลักษณะเดียวกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวควรให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2566 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่การเจรจาเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่ทันเวลาจนต้องไปใช้อัตราดอกเบี้ยสำรองที่ระบุอยู่เดิมในสัญญา ซึ่งอาจมีคุณลักษณะตลอดจนราคาต่างจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX ได้มาก

ทั้งนี้ ธปท.ขอเน้นย้ำให้ธุรกิจทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดของการใช้อัตราดอกเบี้ย Fallback Rate (THBFIX) ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมแผนดำเนินการรองรับด้วย โดยสามารถปรึกษาธนาคารคู่สัญญาเพื่อหารือรายละเอียดเพิ่มเติมได้